Obrázkový návod k aplikaci pro Jimi Base

1

Po úspěšném vytvoření uživatelského účtu máme na obrazovce možnost přidat zařízení Jimi Base. V pravém horním rohu klikneme na tlačítko +.

2

Zařízení spárovat se svým účtem naskenováním IMEI kódu (unikátní identifikační kód vašeho zařízení), který se nachází na zadní ploše zařízení nebo na vnitřní spodní ploše krabičky produktu. Tlačítko pro spuštění skenování je označeno na obrázku. V případě že smartphone není schopen načíst kód, můžeme IMEI kód ​​zadat ručně do příslušného políčka.

3

Naskenování IMEI kódu (unikátní identifikační kód vašeho zařízení) proběhne automaticky a kód se načte do aplikace.

4

Po načtení IMEI kódu zařízení přidáme kliknutím na tlačítko PŘIDAT ZAŘÍZENÍ.

5

V přidaném zařízení můžeme změnit jeho přednastavený název na např. „Moje Auto“, ostatní položky jsou volitelné podle vlastních potřeb, například evidence vozového parku u více zařízeních. Ikonu vozidla můžeme také nastavit podle vlastní volby (osobní auto, dodávka, nákladní automobil…).

6

Na spodní liště v záložce SEZNAM se dostanete k vašim aktivovaným zařízením. Zobrazuje se stav zařízení a pod ním funkce které umožňují přístup k informacím jako detail, trakování (zobrazování polohy v reálném čase), playback pohybu v minulosti a jiné.

7

Na spodní liště v záložce HOME se zobrazí aktuální pohled na mapu s polohou našeho zařízení, v pravé horní části obrazovky můžeme přepínat mezi zobrazením klasické mapy satelitním pohledem na terén a funkcí zobrazení Street View (na obrázku označeno červeným).

8

Pro správné fungování odesílání hlášení a volání kontaktním osobám je důležité nastavit vlastní údaje do aplikace. Přes SEZNAM a kliknutím na naše zařízení – viz obrázek 6, kliknutím na vertikální šipku si rozbalíme spodní informační panel. V něm klikneme na ikonu PŘÍKAZ.

9

V levém nabídkovém sloupci klikneme na políčko SOS číslo+C73C… a do příslušných řádků zadáme kontaktní SOS telefonní čísla, na které v případě nouzové události (dopravní nehoda, odstranění zařízení, slabá baterie automobilu…) bude odeslána SMS zpráva s popisem SOS hlášení a místa události. Mobilní telefonní čísla potvrdíme tlačítkem ODESLAT.

10

V levém nabídkovém sloupci máme možnost nastavit SMS notifikaci (Alarm překročení námi definované rychlosti). Klikneme na políčko …. Alarm překročení rychlosti a nadefinujeme vlastní parametry překročení – trvání v sekundách a hodnotu v km/h. Nastavení potvrdíme tlačítkem ODESLAT.

11

Ve svém profilu je důležité nastavit si hlášení o událostech které zařízení Jimi Base zaznamená ve vašem automobilu. Návratem šipkami zpět – na obrazovku svých zařízení – obrázek 6, klikneme na tlačítko PROFIL a vybereme si řádek NASTAVENÍ ZPRÁV.

12

V aplikaci SmartJimi lze aktivovat odeslání hlášení formou Push notifikace až 56 různých událostí, které dokáže Jimi Base detekovat. V seznamu hlášení jsou i některé události pro logistické detektory (např. Lodní doprava zboží). Tyto jsou pro fungování odesílání hlášení nepotřebné.

 

DOPORUČENÍ:
Mobilní telefony značek Huawei, Honor a Xiaomi mají v prvotním nastavení zablokováno Push notifikace… Zařízení od výrobce Huawei mají výchozí speciální režim napájení, který za účelem šetření baterie nedovoluje aplikacím běžícím na pozadí zobrazovat notifikace. Pokud chcete dostávat oznámení o nových známkách, zprávách apod, je třeba aplikaci povolit běh na pozadí. Doporučujeme cestu přes Nastavení – správce napájení – správa aplikací na pozadí a povolit apke SmartJimi…

13

Návratem šipkami zpět – na obrazovku svých zařízení – obrázek 6, klikneme na tlačítko HLÁŠENÍ, kde jsou chronologicky zobrazeny všechny události zaznamenané zařízením Jimi Base.