Obrázkový návod k aplikaci pro Jimi Guard

1

Po úspěšném vytvoření uživatelského účtu máme na obrazovce možnost přidat zařízení Jimi Guard. V pravém horním rohu klikneme na tlačítko +.

2

Zařízení spárujeme se svým účtem naskenováním IMEI kódu (unikátní identifikační kód vašeho zařízení), který se nachází na zadní ploše zařízení nebo na vnitřní spodní ploše krabičky produktu. Tlačítko pro spuštění skenování je označeno na obrázku. V případě že smartphone není schopen načíst kód, můžeme IMEI kód ​​zadat ručně do příslušného políčka.

3

Naskenování IMEI kódu (unikátní identifikační kód vašeho zařízení) proběhne automaticky a kód se načte do aplikace.

4

Po načtení IMEI kódu zařízení přidáme kliknutím na tlačítko PŘIDAT ZAŘÍZENÍ.

5

V přidaném zařízení můžeme nastavit jeho název např. (Babička), ostatní položky jsou určeny pro jiné monitorovací zařízení. Pro nastavení Jimi Guard jsou nepodstatné. Ikona přístroje je již přednastavena automaticky na Jimi Guard.

6

Na spodní liště v záložce SEZNAM se dostanete k vašim aktivovaným zařízením. Zobrazuje se stav zařízení a pod ním funkce které umožňují přístup k informacím jako detail, trakování (zobrazování polohy v reálném čase), playback pohybu v minulosti a jiné.

7

Na spodní liště v záložce HOME se zobrazí aktuální pohled na mapu s polohou našeho zařízení, v pravé horní části obrazovky můžeme přepínat mezi zobrazením klasické mapy satelitním pohledem na terén a funkcí zobrazení Street View (na obrázku označeno červeným).

8

Pro správné fungování odesílání hlášení a volání kontaktním osobám je důležité nastavit vlastní údaje do aplikace. Přes SEZNAM a kliknutím na naše zařízení (Babička) – viz obrázek 6, kliknutím na vertikální šipku si rozbalíme spodní informační panel. V něm klikneme na ikonu PŘÍKAZ.

9

V levém nabídkovém sloupci klikneme na políčko SOS číslo+C73C… a do příslušných řádků zadáme kontaktní SOS telefonní čísla na blízké v pořadí v jakém zařízení v případě stlačení nouzového tlačítka (na min. 3 sekundy) bude volat ve vámi zadaném pořadí.

10

V levém nabídkovém sloupci klikneme na políčko Alarm slabé baterie… aktivujeme nebo deaktivujeme odesílání hlášení o nízké kapacitě baterie na SOS číslo. Doporučené je ponechat nastavení PLATFORMA. Při volbě PLATFORMA + SMS může být hlášení i formou SMS zpoplatněno podle tarifu mobilního operátora.

11

V levém nabídkovém sloupci klikneme na políčko Vzdálené ovládání…, kde můžeme nakonfigurovat časový interval nahrávání zařízení (v případě jeho potřeby). Délka intervalu může být maximálně 60 sekund.

12

V levém nabídkovém sloupci klikneme na políčko SOS alarm…, kde můžeme nastavit jaké typ hlášení chceme dostávat při SOS hlášeních. V nabídce si můžeme vybrat Platforma – hlášení formou push notifikaci. V případě potřeby si můžeme zvolit i více hlášení najednou – push + SMS + volání.

13

V levém nabídkovém sloupci klikneme na políčko SEZNAM POVOLENÝCH ČÍSEL…, kde můžeme zadat pouze vámi povolené čísla, která se dovolají na zařízení. Celkově tak můžete zadat 15 povolených čísel.

14

V levém nabídkovém sloupci klikneme na políčko ALARM DETEKCE PÁDU…, kde můžeme aktivovat G-senzor, který snímá nebezpečné pády osoby, které mají zařízení u sebe (formou přívěsku nebo v náramkových verzi). Zde si můžete zvolit jednotlivé kombinace oznámení, tlačítkem Potvrdit jejich aktivujete.