Řešení
bezpečí v
rámci bytu
nebo domu

Bezpečně doma

O mámu už nemám takový strach, jako předtím. Vím že na ni dohlédne domácí inteligentní asistent Seniio.

Jak pomáhá naše řešení

Umožní Vám vzdáleně dohlížet na Vašich blízkých
Automaticky identifikuje možné rizikové situace
Pomáhá zvyšovat pasivní bezpečnost těm, kteří to potřebují
Odesílá nouzové SOS alarmy na výchozí čísla

Řešení pro domácí vzdálenou asistenci
bezpečnosti díky bezdrátovým
senzorem

Senzor
pádu
Detektor hořlavých
plynů
Nástěnné SOS
tlačítko
Detektor
pohybu
Detektor
kouře
Dveřní / okenní
senzor
Senzor pádu
Pády jsou nejčastější příčinou vážných úrazů seniorů. Náš AI algoritmus má 99% úspěšnost detekce pádů
Detektor pohybu
PIR detektor pohybu spolehlivě zaznamenává pohyb osob v prostoru
Detektor hořlavých plynů
Spolehlivě reaguje při úniku metanu, propan-butanu a zemního plynu
Detektor kouře
Specifický iontový senzor spolehlivě upozorní na přítomnost kouře
Nástěnné SOS tlačítko
Bezdrátové nouzové tlačítko je vhodné do kritických zón v domácnostech
Dveřní / okenní senzor
Bezdrátový snímač se postará o bezpečnost vaší domácnosti při neoprávněném vniknutí

Komu pomáhá naše řešení?

Osamoceni
seniori​

Díky moderním technologiím již nebudete mít více pocit samoty

Propuštění z
nemocnice

Bezpečnější dohled i v domácím prostředí

Částečně nebo úplně imobilním pacientem

Efektivnější interakce s ošetřovatelským týmem

Chronicky nemocným s rizikem pádu

Včasná pomoc výrazně snižuje následky při úrazech nebo pádu

Co říkají zákazníci a uživatelé

smart-telecare-zakaznik-4.jpg

Jsem velmi spokojená, jsem vdova a stále sama, dcera žije v zahraničí. Vím, že na mě dohlíží na dálku.

smart-telecare-zakaznik-1.jpg

Mám zdravotní problémy a je dobré být pod dohledem... Syn mi už nemusí volat vícekrát za den, všechno ví z aplikace...